Hướng dẫn mua hàng tại Artisanfinefood

25-08-2022

Chia sẻ:zalo

Hướng dẫn mua hàng và các sản phẩm đang có tại Artisanfinefood

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG


Để thực hiện mau hàng, quý khách làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn loại xúc xích hoặc sản phẩm khách trong Danh mục SẢN PHẨM

Bước 2: Chọn Thêm vào giỏ hàng

Bước 3: Chọn Thanh toán

Bước 4: Chờ xác nhận